Lilys mentalbeskrivning den 10 april 2016. Götene BK. Beskrivare Mikael Wadström.

Lily är en väldigt intelligent hund, kände tyvärr igen situationen från förra MH:t, september 2015, vilket vi bröt efter att ett trauma (vid första leken), samt flera tekniska fel begicks. Lily förlorade då tilliten, vi förlorade förtroendet för testledare och beskrivare.

Nu gjorde vi ett nytt försök, men beskrivare och Per var helt överens om att bryta vid dumpe. Lily har nu "Känd mental status".

Per såg direkt att Lily kände igen situationen trots att det var ett helt nytt ställe. Jag har även sett filmen. Hon var lite avvaktande, höll avstånd vid leken, gick aldrig ut till avståndsleken. Vid dumpe blev hon väldigt överraskad, gick inte fram, tyckte det var otrevligt.

Vi skulle ha lämnat återbud, det blev dålig timing. Redan på morgonen märkte jag att Lily slickade sig mycket i vulvan, kollade då om något löp var på gång, men såg ingenting. Mamma Ida löper och kan "dra igång" sin dotter. Idag är det samma sak, mycket slickande och Lily är lite dämpad, tröttare mot vad hon brukar vara. Får avvakta och se om det är löp på gång, eller något annat som inte känns bra i kroppen.

Lily är för oss den hund som utan tvekan har bästa förutsättningar att klara av att gå igenom en  MH-bana,
så nog blev vi själva överraskade och mycket fundersamma att hon reagerade så mycket på dumpe vid första MH:t. Även att hon inte, efter första leken, var lika glad och entusiastisk, utan lite avvaktande. Vi tittade noga och analyserade filmen och upptäckte då att hon i lekens hetta, vid första momentet råkade ut för ett trauma tillsammans med TL. Det var naturligtvis en liten olyckshändelse som ingen noterade, men nog gjorde Lily det, kanske det rent av gav lite smärta.

Lily är smart och Per märkte att hon hade minnesbilder från när hon gick sitt första MH, började redan vid leken. Men vet också att hon är mentalt stabil och inte brukar lägga vid sig. Men nu gick det inte att lura henne. detta hade hon gjort förr och det var inte positivt. Kanske hon inte riktigt var i kropplig form heller, det blev helt fel.

Vi vill ha kvar Lilys härliga temperament och förtroendet för människor. Per vill fortsätta träna och tävla med henne i bruks, då måste hon ha "känd mental status", även om det är brutet MH.

Lily är på klubben och tränar, helt oberörd av skott. Är väldigt glad, framåt och vill hälsa på människor. Är inte berörd av skrammel och plötsliga ljud, ingen rädsla för olika underlag, trappor. I våra ögon är hon en trevlig och mentalt bra hund, aldrig några bekymmer utan visar mod och framåtanda.

Nog är det en gåta att det blev så här - två brutna MH. Vi känner inte alls igen vår Lily, men det blev situationsbundet, hon är smart, lättlärd och har gott minne.

Hon är vår underbara stjärna, världens bästa hund!


1./ Lilys protokoll från mentalbeskrivningen den 12 september 2015, Mönsterås BK.Beskrivare: Gun Ståhl Roth.
Vi valde att bryta Lilys mentalbeskrivning efter moment 6, dumpe.
Ett trauma och flera tekniska fel gjordes, både vi och Lily tappade förtroendet!

2./ Prokoll från mentalbeskrivningen den 19 april 2016. Götene BK. Beskrivare Mikael Wadström.

Moment

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT hälsning

Avvisar kontakt- morrning och/eller bit försök.Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

1./ Accepterar kontakt efter flera försök utan att besvara. Drar sig inte undan.

2./ Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka.
Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

1./ Följer med men
är inte engagerad i testledaren.

2./Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT hantering

Avvisar med morrning och/eller bit försök.

2./, Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

1./ Accepterar hantering.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1 leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

2./ Startar långsamt,blir aktiv,leker.

1./Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. LEK 1 gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

2./ Griper tveksamt eller med framtänderna.

1./ Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1 dragkamp

2./ Griper inte.

1./ Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och  drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

3a. JAKT förföljande

1.2. Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

Startar men
avbryter innan föremål..

Startar eller springer långsamt.Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytet. 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet, kan vända.

3b. JAKT gripande

1.2.Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet  i minst 3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

1./ Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger

2./ Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets höjningar

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktivitet under momentet. Alt. oro under momentet.

5a. AVSTÅND LEK intresse

Engageras inte av figuranten.

2./ Kontroll, avbrott  förekommer.

1./ Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVSTÅND LEK hot/agg

Visar inga hotbeteende.

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första  och andra del.

Visar flera hot- beteenden, under momentets första del.

Visar flera hot- beteenden under momentets första  och andra del.

5c. AVSTÅND LEK Nyfikenhet

2,/ Går inte fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

1./ Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tids fördröjning.  

Går fram direkt  till figuranten utan hjälp.

5d. Avstånd lek Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot

Griper. Drar emot men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e. AVSTÅND LEK Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. 

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKNING Rädsla

Stannar inte eller  kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKNING Hot/agg

Visar inga hot- beteenden.

Visar enstaka hot- beteenden.

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Visar flera hot -beteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet

2./ Går fram efter att overallen lagts ned.

1. /Alt. går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

 

6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
 

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

1./ Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

**/ delar ej denna bedömning!

6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse

Inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.

1./ Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller  leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.