Idas mentaltest

Vi prioriterar, värdesätter stabilitet, goda nerver, riktigt god tillgänglighet samt ingen aggressivitet.  Ida fick bra poäng på sin nervfasthet, hon lade inte på sig några som helst minnesbilder, avreagerade direkt, var normalt nyfiken när anledning fanns och visade ingen aggression. Hon avslutade med att vara totalt skottfast. En riktigt bra hund i våra ögon.

Ida fick endast 4 poäng på de första 12 momenten (av 22). Hon var inget intresserad av kampstocken, haren och svarade ej på lekinviter. Här tappade hon väldigt mycket poäng, varför det inte räckte till en godkänd mentaltest. Har väl godkända poäng, 232, på den mentala delen av testen (andra delen).

Läs om testen i vår blogg.

Mentaltest Skyelice A Plumeria Lei. 23 oktober 2010, Waxholms BK. Domare Krister Wall och Lorentz Ogebjer
Samarbete FÖ 1 Förföljande 2 Koncentration 2
Samarbete TL 1 Förföljande gripande 1 Avreaktion 3
Gripa ta tag 5 m 1 Uthållighet 1 Minnesbilder 5
Gripa ta tag 40 m 1 Social självsäkerhet 3 Rädsla 3
Gripa hålla 5 m 1 Social nyfikenhet 5 Aggressivitet 3
Gripa hålla 40 m 1 Socialt samspel 1 Nyfikenhet 2
Gripa slita dra 5 m 1 Handlingsförmåga 2 Skott - helt skottfast 5
Gripa slita dra 40 m 1 Anpassningsförmåga 3

Poäng 236 (300 minimum) ej GK


Idas protokoll, spindeldiagram och egenskapsanalys från mentalbeskrivningen den 19 oktober 2008. Götene BK. Beskrivare  Claes-Eric "Classe"  Burge.Bilder

Moment

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT hälsning

Avvisar kontakt- morrning och/eller bit försök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt efter flera försök utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka.
Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med men
är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT hantering

Avvisar med morrning och/eller bit försök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1 leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. LEK 1 gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1 dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och  drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

3a. JAKT förföljande

Startar inte. 1 ggr.

Startar men
avbryter. 1 ggr

Startar eller springer långsamt.Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytet. 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet, kan vända.

3b. JAKT gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.
2 ggr

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet  i minst 3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets höjningar

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktivitet under momentet. Alt. oro under momentet.

5a. AVSTÅND LEK intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott  förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott .

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVSTÅND LEK hot/agg

Visar inga hotbeteende.

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första  och andra del.

Visar flera hot- beteenden, under momentets första del.

Visar flera hot- beteenden under momentets första  och andra del.

5c. AVSTÅND LEK Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tids fördröjning.  

Går fram direkt  till figuranten utan hjälp.

5d. Avstånd lek Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot

Griper. Drar emot men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e. AVSTÅND LEK Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. 

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKNING Rädsla

Stannar inte eller  kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKNING Hot/agg

Visar inga hot- beteenden.

Visar enstaka hot- beteenden.

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Visar flera hot -beteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet

Går fram efter att overallen lagts ned. Alt. går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse

Inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller  leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.  

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram  till
skramlet då föraren står bredvid

Går fram till skramlet då föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller  tempoväxling vid någon av passagerna.  

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.  

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.  

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.  

7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN Hot/Agg

Visar inga hot -beteenden.

Visar enstaka (1-2 st.) hot- beteenden.

Visar flera hot- beteende under längre tid.

Visar flera hot -beteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena, alt. ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.   

8c. SPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig huvudsakligen bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram till figuranten när föraren tagit av fig. huvudbonad. Alt går inte fram i tid.

Går fram till figuranten när  föraren talar med figuranten och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till figuranten utan hjälp.

8e. SPÖKEN Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Går inte fram i tid.  

Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontakt beteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2 Leklust

Leker inte.

Leker inte men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK 2 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.  

Avtagande kontroller under ler/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.Jakten


Avståndsleken.
Ida var ute och lekte, men bet aldrig i trasan därav resultat på 5 c-e.Dumpe


Skramlet - Ida var framme en snabb koll direkt, men det såg aldrig beskrivaren, tyvärr.

Spöken - Ida sprang förbi ena spöket, snuddade vid kjolen. Ville till
gömslet.