Colliens historia.

På Svenska Collieklubbens hemsida finns en mycket bra artikel om colliens historia.
https://svenskacollieklubben.se/historik-2/
The Collie Comes To America by Gayle Kaye.

Collien kom till America 1879.  En intressant artikel finns på kennel Be Exclusives hemsida. 

 Rasstandard från 1889

I boken "Handbok för hundvänner" av CR Sundström, tryckt 1889 finns några utdrag som kan vara intressant att läsa!

Citat:
"Skotska herde- eller fårhunden eller den s.k. "Collie" är en vacker ras, hvilken äfven hålles som lyxhund. Han saknar icke likhet med vanliga herdehunden, men är lättare bygd och ädlare till utseendet. Enligt Colliens club i London, äro raskaraktererna följande:
Bakhufvudet är alldeles platt eller snarare bredt och afsmalnar framåt, der det öfvergår i den fint bildade lagom långa nosen. Öfverkäken skjuter obetydligt fram. Ögonen ligga långt isär, äro mandelformiga och stälda snedt. Hufvudets hud ligger tätt åt och saknar veck i mungiporna.
Öronen äro så små som möjligt och reses till hälften då djuret är öfverraskadt eller lyssnar; eljest äro de kastade bakåt och begrafna i nackens hår. Halsen äro lång, böjd och muskulös. Skuldrorna äro långa, snedt ställda och fint bygda vid axelleden. Bröstet äro högt och smalt fråmåt, men lagom bredt bakom skuldrorna. Ryggen äro kort och rak med temligen långt, något böjdt och kraftigt njurparti. Svansen äro lång, i spetsen något uppåtböjd och bäres under vanliga förhållanden något hängande. Frambenen äro alldeles raka med de platta benen väl utvecklade; mellanfoten äro temligen lång och dess ben mindre starkt utvecklade än på frambenets öfvriga del. Fötterna och tårna öro väl böjda och sluta tätt, trampdynorna äro mycket tjocka.
Korset sluttar svagt, afståndet äro långt mellan höftbenen och hasleden, som bör vara vänd hvarken inåt eller utåt. Knäleden äro väl böjd. Hårbeklädnaden bör vara så riklig som möjligt utom på hufvudet och benen. Stickelhåren äro raka, hårda och temligen styfva, bottenhåren pelsartade och ytterligt täta. Särskilt bör håret på nacken och halsen vara rikt. På frambenen finnas endast obetydliga fransar och på bakbenen inga nedanför haslederna.  Färgen är icke af någon betydelse!

Totalintrycket. Hunden bör hafva passande längd i förhållande till benen samt kraftiga och vackra rörelser. Hanen bör vara 58-64 cm, hyndan 52-58 cm hög.

I rent tillstånd hålles collien som lyxhund. De till arbete använda äro ofta mycket blandade.
Han är berömd för sin begåfning och klokhet, och berättelserna härom är nästan otroliga...."

Ett annat citat och som jag tycker mycket om fann jag i en gammal Colliehandbok från SCK 1982. Det kan vara från 1905 - en bild illustrerar en skotsk collie anno 1905.

"Efter årslånga pröfningar har erfarenheten gifvit vid handen, att den skotska collien (c.f. pecuarius) bäst lämpar sig till sanitetshund, ty han äger många af de önskade egenskaperna".

"Han är mycket svår att dressera, men mycket läraktig och pålitlig samt sviker ej det han en gång rätt lärt".

"Deutscher Verein für Sanitätshunde, som anställt försök med olika hundraser, har funnit collien lämpligast, och föreningen äger för närvarande ett sextiotal dylika hundar, hvilka alla visat sig motsvara de på dem ställda förväntningarna."

"Collien är till sin natur tillgifven, trofast, vaksam, läraktig samt äger snabb uppfattning, uthållighet och hastigt lopp. Han är ganska svår att dressera, då denna hund är mycket känslig samt har utpräglad individuell karaktär. Men tager man vid dressyren vederbörligen hänsyn till hvarje hunds särskilda lynne och förståndigt behandlar honom därefter, skall det lyckas att på ganska kort tid uppfostra en god sanitetshund som alltid med ifver och plikttrohet skall fylla sitt ädla kall." Alla älskade Lassie
Klicka på länken så finner ni en underbar samling av Lassiefilmisar, filmer, böcker, tidningar.
 


Collieböcker

Charlotte Höier, Dansk Kennel Klub. "Collie". I serien "Racehunde i Danmark. Boken är skriven på danska, men är relativt lättläst och det finns massor av vackra bilder på collie. På sidan 36 har vår Gordon fått förmånen att vara med på en bild, hopp över hinder. Utkom 2003

Charlotte Höier, "Min collie".Boken är från 1989, utgiven på ICA bokförlag.

Ulla Eriksson/Carl-Johan Adlercreutz, "Collie". Boken är från 1989, utgiven på ICA bokförlag. Utgiven 1990 på ICA Bokförlag.